Navigace: Sedlčanka > Oslavy traťových výročí > 122. neoficiální oslava

122. neoficiální oslava

11. září 2016 navštívil Sedlčanku legendární motorový vůz M 274.004 zvaný Modrý šíp. Jediný provozuschopný vůz této řady, který ze Slovenska, kde byl doslova znovuzrozen, zavítal do Sedlčan právě v době, na kterou připadlo 122. výročí trati. Díky péči členů spolku Posázavský pacifik, kteří ve spolupráci s Výhrevňou Vrútky zorganizovali příjezd této legendy meziválečného železničního inženýringu, jsme si mohli tento skvost nejen prohlédnout, ale i se jím svézt. Při zpětné rekonstrukci bylo nutné použít několik kompromisních technických řešení, ale zadání - dostat Modrý šíp znovu na koleje - bylo splněno. Obdivuhodné původní řešení naftového motoru se zcela chybějícími ventilovými víky nabízí za chodu motoru uchvacující pohled na pracující rozvod. Dokonalá ukázka funkčnosti, kdy motor obsahuje pouze ty součástky, které jsou pro jeho chod nezbytné. Díky chybějícím ventilovým víkům je motorový olej rozstřikován zcela volně a jen z části je zachycován olejovým žlábkem vyfrézovaným po obvodu do bloku motoru. Regulace je potom zčásti manuální, kdy jeden člen lokomotivního personálu (zvaný familierně "regulátor") stojí po celou dobu jízdy přímo ve strojovně, kde ručně ovládá nastavení vstřikovacího čerpadla! Tato funkce vyžaduje maximální soustředění a také extrémní odolnost proti horku a velikému hluku, které ve strojovně panují. Po návratu do benešovského depa jsem zaslechl pochvalu, kterou strojvedoucí "regulátorovi" udělil: "Dneska to bolo dobré, zdochla ti iba trikrát". "Regulátor", dmoucí se zaslouženou pýchou, byl pak odměněn lahví 0,7l 42% hruškovice, díky čemuž byl následujícího dne dokonale připraven ke službě ve strojovně.

Oslava byla poprvé neoficiálně nazvána oslavou neoficiální. Důvod byl jasný, žádná z oficiálních organizací nepřevzala nad akcí finanční, organizační ani jinou záštitu. Celá oslava - mohu říci prezentace Modrého šípu - tak spočinula na bedrech Výhrevně Vrútky a Posázavského pacifiku. Jedinou věcí, která se nepodařila, bylo původně avizované vystavení Bobiny E499.047 v Sedlčanech. Majitel nedal k přepravě po nezatrolejované Sedlčance souhlas z technických důvodů (absence ventilace trakčních motorů při vlečení lokomotivy). Do budoucna tedy máme stále o co usilovat. Elektrická lokomotiva dosud nikdy v Sedlčanech nebyla.

© sedlcanka.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma