Navigace: Sedlčanka > Oslavy traťových výročí > 120. výročí

120. výročí

Velkolepá třídenní oslava se uskutečnila poslední záříjový víkend 2014. Zahajovací ceremoniál oslav začal na sedlčanském nádraží v sobotu 27. září v 9.15. Již od 8.00 hodin na nádraží hrála dechovka a bylo možné si koupit jízdenky do parních vlaků.

První oficiální událostí oslav byla autogramiáda autorů místopisné publikace "Stopou dějin Sedlčanky", která proběhla za hojné účasti příchozích v pátek 26. 9. 2014 od 17.00 hodin v Městském muzeu  Sedlčany. Bližší informace o publikaci jsou v položce: "Stopou dějin Sedlčanky".

Občerstvení bylo zajištěno přímo u štětkovického nádraží. Bohužel po občerstvovacím stánku tu zbyly dva pytle odpadků, které si poněkud zapomněli odvézt! Odpoledne ve Štětkovicích zahrála skupina "Naboso Praha" .

Plochy kolem štětkovického nádraží byly úsilím místních obyvatel a spolků upraveny a oslavy tak proběhly v důstojném prostředí. Okolí nádraží v Sedlčanech bylo zkulturněno společným úsilím pracovníků SŽDC a Města Sedlčany.

Kromě vozidel zvlášť uvedených v menu nahoře byl v Sedlčanech vystaven i vůz vlakové pošty s expozicí historie vlakových pošt. Lektor expozice pan Student podával zájemcům podrobné informace o historii vlakové pošty a jeho přítomnost na místě se stala více než doplňkem proběhlých oslav. Poštovní vůz byl právě a jen pro sobotu 27.9.2014 vybaven příležitostným razítkem ke 120. výročí provozu sedlčanské dráhy. Zájemci si jím mohli orazítkovat příležitostnou pohlednici k této události vydanou.

První zvláštní vlak vedený historickou lokomotivou T 435. 003 Hektor dorazil do Sedlčan již v pátek dopoledne se soupravou, v níž bylo možné spatřit salonní vůz, vlakovou poštu a lokomotivu BN 60. V pátek odpoledne pak byl zahájen předprodej jízdenek na sobotní parní vlaky. Cestující parního vlaku byli, stejně jako zájemci o svezení na posunovací lokomotivě, odbaveni historickými lepenkovými jízdenkami.

Další zvláštní vlak dojel do sedlčanského nádraží  v pátek 26.9. v noci. V čele byl opět Hektor T 435. 003 a ve vlaku pak plošinový vůz s naloženým parním válcem, historické nákladní i osobní vozy a také parní lokomotiva, která následujícího dne vozila zvláštní parní vlaky mezi Sedlčany a Štětkovicemi. Vlak tvořily čtyři historické vozy. Více jich malá lokomotiva na zdejší trati neutáhne! I tak měla u prvního ranního vlaku problémy do stoupání vyjet. Okolo desáté slunce vysušilo hlavy kolejnic a další vlaky, vedené jistou rukou strojvůdce Viktora, již stoupání zdolávaly bez problémů. Podle původních předpokladů měl druhý "návozový" vlak přivézt Hektor jiného čísla, bohužel však žádný další nebyl k dispozici. Oba vlaky tak musel za cenu zvýšení nákladů, dopravit postupně Hektor jediný, který se ze Sedlčan pro druhý vlak vrátil až do Prahy Smíchova.

Takto bohatý program bylo možné zajistit jedině díky vstřícnosti sponzorů. K největším patří firma Uhlí písky čert.

Na sobotu byla naplánována také ukázková vykládka (vysypávka) uhlí z vozu Wap na vlečce V & V v Sedlčanech. Bohužel k ní však nedošlo, protože předmětný vůz byl vyložen již ve čtvrtek a v sobotu z něj již nebylo co vyložit. Pro neznalé by byla jistě tato mourová show nezapomenutelným zážitkem. Firma V & V Sedlčany také zajistila dozbrojení parní lokomotivy černým uhlím. Pro lokomotivu a parní válec ho věnovala 2 tuny! Uhlí bylo již od pátečního odpoledne připraveno na rampě sedlčanského nádraží, kdy ho tam odborně vysypal sám majitel zmíněné firmy pan Vladyka.

I přes to, že přednádražní prostor byl z důvodu bezpečnosti uzavřen pro parkování a ve spolupráci s Městskou policií Sedlčany obehnán páskou, parkovalo tu odhadem nějakých 40 aut neukázněných návštěvníků. Pokud se podaří zorganizovat nějaké další oslavy, bude patrně potřeba přednádražní prostor oddělit betonovou zdí i když ani potom není průjezd zcela znemožněn. Šklebeďour, legenda sedlčanské dráhy dokázal před zhruba dvaceti lety s vozem zn. Favorit přeskákat celé kolejiště z uhelných skladů až pod lípu. Olejová vana motoru to sice nevydržela (patrně kazový kus, který unikl výstupní kontrole v Mladé Boleslavi), ale důkaz o možnosti příjezdu k nádraží od jihu tu je!

Kosova Hora.jpg
Minartice.jpg
Octavia.jpg
Sedlčany.jpg
Štětkovice.jpg
© sedlcanka.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma